ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ АЛЫБЫ

ҒАЛЫМ – АРХЕОЛОГ, ТАРИХШЫ, ЭТНОГРАФ, ӘДЕБИЕТТАНУШЫ,

ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ Ә.Х. МАРҒҰЛАННЫҢ 115 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН

ӘЛКЕЙ ХАҚАНҰЛЫ МАРҒҰЛАН

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛ


ӘДЕБИЕТТЕР

Әлкей Марғұланның ғылыми еңбектері

Кітаптарда

Академик Марғұлан // Жолдасбеков М. Ежелгі әдебиет. - Алматы,1986. – 316 - 326 б.

«Академик Ә. Х. Марғұланның мұрасы»: ғылыми-практикалық конференциясы 12 мамыр 2004 жыл (2004-2006 ж.ж мәдени мұра қалалық бағдарламасы аясында). Конференция материалдарының жинағы / Екібастұз қаласындағы тарихи-өлкетану музеиі. - Екібастұз, 2004. - 191 б.

Бердібай Р. Ғалымның ойы ортақ. - Он томдық шығармалар жинағы. 3том: Кәусар бұлақ. - Алматы, 2018. - 298 - 313 б.

Манапова Ә.М. Әлкей Хақанұлы Марғұлан-археолог: автореф. дис. ... тарих ғылым.канд.: / Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология ин-ты.- Алматы, 2010. - 25 б.

Әлкей Марғұлан / С.Торайғыров атындағы МУ-нің Е.Бекмаханов атындағы "Өлке тарихы мен этнографиясын зерттеу орталығы"; Орталық директоры А.Ж.Құдабаев. - Павлодар: ЭКО, 2003. - 233 б. - (Кереку-Баян кітапханасы;"Рухнама". 26-кітап)

Марғұлан Ә. Ежелгі жыр аңыздар: (ғылыми - зерттеу мақалалар). - Алматы: Жазушы, 1985. - 368 бет.

Марғұлан Ә. Жаяу Мұса // Қорабай С. Қазақтың сал-серілері. - Алматы, 2017. - 85 - 108 б.

Марғұлан Ә. Жаяу Мұса (Қазақтың сал, серілік дәстүрі) // Шығармалары. II том.- Алматы, 2007. - 104 - 171 б.

Марғұлан Ә. Қазақстан архитектурасы = Архитектура Казахстана: [Э-цифрленген кітап]. – Алматы, 1959. – 148 б.+ CD-RОМ

Марғұлан Ә. Қазақтың халық музыкасындағы Қорқыт дәстүрі // Кітапта : Қазақ бақсы-балгерлері - Алматы:Ана тілі. - 1993. – 99 – 121 б.

Марғұлан Ә. Қаныштың бейнесі халық жүрегінде мәңгі сақталады: (Күнделік дәптерінен) // Марғұлан Әлкей. Шығармалары. Т. 14.- Алматы, 2012. - 378 - 405 б.

"Марғұлан оқулары - 2014": [Академик Ә. Х. Марғұланның 110-жылдығына арналған атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 3-5 желтоксан 2014 ж.]. – Алматы, 2014. - 544 с.

Марғұлан Ә. Халықтың сүйген ұлы: [Қаныш Сәтбаев жайлы] // Марғұлан Әлкей. Шығармалары. Т. 14.- Алматы, 2012.- 351 - 377 б.

Марғұлан Ә. Х. Шығармалары. – Алматы. – 1 т. - 2007. - 608 б.

2. т. - 2007. - 432 б.

3. т. - 2007. - 486 б.

4. т. - 2007. - 368 б.

5. т. - 2008. - 448 б.

Т. 6. - 2008. - 496 с. - (орыс тілінде);

7. т. - 2009. - 432 б.

8. т. - 2010. - 472 с. - (орыс тілінде);

9. т. - 2010. - 469 б.

10. т. - 2011. - 590 б.

Т. 11. - 2012. - 576 с. - (орыс тілінде);

Т. 12. - 2012. - 576 с. - (орыс тілінде);

13. т. - 2012. – 576 б.

14. т. - 2012. - 512 б.

Марғұлан Ә. Шығармалары. – Алматы. - Т.1. - 2007. - 356 б.;

2 т. - 2007.- 426 б.

3 т. - 2007.- 486 б.

4 т. - 2007.- 363 б.

5 т. - 2008. - 448 б.

6 т. - 2008.- 496 б.

7 т. - 2009.- 432 б.

8 т. - 2010. - 472 б.

9 т. - 2010. - 472 б.

10 т. - 2011. - 592 б.

13 т. - 2012. - 576 б.

14 т. - 2012. - 512 б.

Мұхамедханов Қ. Қазақ ауыз әдебиеті мен мәдениеті және қоғам қайраткерлері жөніндегі мақалалары // Мұхамедханов Қайым. Көп томдық шығармалар жинағы. Т. 5. - Мақалалар, зерттеулер. - Алматы, 2007. - 215 - 330 б.

Хамитова М.А. Академик Ә. Х.Марғұланның ғылыми мұрасыны: автореф. дис. ... тарих ғылым. канд. : / Хамитова Марван Арынқызы; Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты.- Алматы, 2010.- 25 б.

Мерзімді басылымдарда

Абжаппаров Т. Әлкей Марғұлан және кетбұқа мұралары // Қазақ үні.- 2014. - 20 мамыр. - 7 б.

Әбділда Ж. Әлкей Марғұланның архиві: аңыз бен ақиқат // Ақ желкен. - 2012. - № 9. - 12 - 16 б.

Әбсеметов М. Әлкей мұрасы - халық қазынасы // Қазақстан мұрағаттары.- 2014. - №1. - 4 - 14 б.

"Әлекеңнің Шоқан туралы жазған кітабы баспаға жіберілмеген": [филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы ғалым, т.ғ.к. Самат Өтениязовпен сұхбат] / сұхб. Рауза Молдайыпқызы // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 36 - 37 б.

Әлкей Марғұланның сыналуы: [Академик Ә.Марғұланның жазбаларынан үзінді] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). 33 б.

Әлкей Марғұланның сыналуы: [Жазбаларынан үзінді] / ауд.Б. Оспан // Аңыз адам. - 2013.- №1(қаңтар). - 33 б.

"Әлкей Хақанұлының зерттеулерінің негізгі бағыты қола дәуірі болды": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы т.ғ.к. Әлия Манаповамен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 42 - 44 б.

Әсембаева Б. О. Әлкей Марғұлан публицистикасындағы қазақтың төл тарихы туралы зерттеулер // Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. - 2015. - №2. - 300 - 303 б.

Әсембаева Б. Әлкей Марғұланның алғашқы мақалалары // Ақиқат. - 2005. - N4.- 91-93б.

Әсембаева Б. Марғұлан еңбектеріндегі жеке тұлғалар бейнесі // Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы.- 2010.- №1. - 121 - 123б.

Бейсенов А. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан және Беғазы-Дәндібай мәдениеті // Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2016. - №2. - 6 - 16 б.

Бисенов Қ. Жоғары оқу орындарында Қорқыт мұралары мен Ә.Х.Марғұлан еңбектерін зерттеу және оқу процесінде игеру мәселелері // Қазақстан жоғары мектебі. - 2001.- № 4 - 5. – 8 - 11б.

Бодыққызы Г. Әлкей Марғұлан мұрасы // Кітап патшалығы. - 2010. - №2. - 34 - 38б.

"Бүкіл саналы ғұмырын мұсылман әлемінің мұраларын зерттеуге арнады": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы Болат Көмековпен сұхбат] / сұхб. Мәдина Серікқызы // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 28 б.

Жәкішева З. Әлкей Марғұлан еңбектеріндегі музыкалық археологияға және көне музыкалық аспаптарға қатысты жазбалар // Ақиқат. - 2014. - №10. - 101 - 104 б.

"Қазақ ғылымының есігін алғаш фольклортанушы ретінде ашты": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы ф.ғ.д. Тынысбек Қоңыратбаймен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 47 б.

"Қазақ тарихына қатысты зерттеулерінде Мұхаммед Хайдар Дулати мен Қадырғали Жалайыридың еңбектеріне сүйенген": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы Мәмбет Қойгелдімен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 18 б.

Құрманғалиева Н. Әлкей Марғұлан жинағы мұралар // Парасат.- 2015. - № 9. - 13 б.

Марғұлан Ә. Аңызбен жеткен ақиқат (Эпос тудырған ортаның мәдениетке қосқан үлесі) // Жалын. – 2004 - № 8. – 3 - 18б.

Марғұлан Ә. Бүркіттің ұясы: [ғалымның бұрын еш жерде жарияланбаған "Саят құстары" атты еңбегінен үзінді] // Егемен Қазақстан.- 2008. - 25 маусым. - 13б.

Марғұлан Ә. Жадымда қалған жақсы күндер: [Мұхтар Әуезов] // Қазақ үні. - 2017. - 12 маусым. - 8 - 9 б.

Марғұлан Ә. Зарлы көкекке: Өлең // Таң-Шолпан. - 2002. - №5. – 124 б.

Марғұлан Ә. Зерек баладан-заңғар ғалым: [Академик Сәтбаев туралы] Зерде.- 1999. - № 2. – 4 - 5б.

Марғұлан Ә. Қобыланды - ұлыстың ұлы батыры: [Ғалымның зерттеуінен] // Аңыз адам.- 2015. - №19. - 21 - 24 б.

Марғұлан Ә. "Манас" - бір дәуірдің туындысы емес: (Ғылыми зерттеу) // Аңыз адам. - 2018. - №6 (16 - 31 наурыз). - 7 - 11 б.

Марғұлан Әлкей (1904 - 1985): Оразмамбет кітапханасы: [Ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, Қазақстан Ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұланның шығармасынан] // Аңыз адам. - 2015. - №15(123) тамыз. - 8 - 10 б.

Марғұлан Ә. Саят құстары және олардың жаратылыстағы ерекшеліктері // Егемен Қазақстан. - 2006. - 22 ақпан. – 9 б.

Марғұлан Ә. Тамғалы тас сыры: (Орта ғасырда тасқа жазылған қазақша таңба ұрандар) // Алаш. - 2011. - №1. - 4-9 б.

Марғұлан Ә. Тарихи дәуірдегі қазақ тайпаларының жазу мәдениеті // Өлкетану.- 2004 - №3. - 8 – 13 б., // Өлкетану. - 2005. - №1. - 9 – 13 б.

Олжабай батырдың "Бүкір қылышы", "Сауаты", "Шарайна белдігі": [Академик Ә.Марғұланның жазбаларынан үзінді] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 32 б.

Өтениязов С. Ә.Х.Марғұлан зерттеулеріндегі хундардан қала мәдениеті // Қоғам және дәуір. - 2014. - №4. - 66 - 74 б.

"Мұхаммед Хайдар Дулат": [Филология ғылымдарының докторы Әлкей Марғұланның зерттеуінен] // Аңыз адам. - 2013.- №5 (наурыз). - 9 б.

Әлкей Марғұланның

өмірі мен қызметі жайлы әдебиеттер

Кітаптарда

Алдабергенов Қ. М. Бір туар дара тұлғалар: [Ә.Марғұлан] / Алдабергенов Қ. М.; Е. М. Арын, Б. Т.Баткеева. - Павлодар: ЭКО, 2003.- 364 б.+ CD-ROM

Әлкей Марғұлан // Жақсыбаев А. Жаны жайсаң жақсылар: стеліктер, сапарлар, ой-толғамдар. - Алматы: Білім, 2006.- 272 б.

Ғұлама: Тұлға. Тағдыр. Тағылым (Әлкей Марғұлан туралы естелік, мақалалар, деректі әңгімелер, очерктер, өлең-арнаулар) / С. Торайғыров атындағы Павлодар МУ. - Павлодар: ЭКО, 2004. - 254 б.

Жақсыбаев А. Балалық пен даралық: Әңгімелер: [Ә.Марғұлан] – Ол - Жас, 2006.- 80 б.

Марғұлан Әлкей Хаканұлы (1904 - 1985) // Қазақ ССР: 4-томдық қысқаша энциклопедия. - Алматы, 1988. - 3 т. - 349 б.

Марғұлан Әлкей Хақанұлы (1904 - 1985) // Қазақ Совет энциклопедиясы.- Алматы,1975. - 7 т. - 459. - 460 б.

Марғұлан Әлкей Хақанұлы (1904 - 1985) // Абай: Энциклопедия.- Алматы,1995. - 398. - 399 б.

Мұсатайұлы А. Тағылым: археолог Әлкей Марғұланмен кездесуден естеліктер. - Алматы: Өнер, 2007.- 128 б.

Мерзімді басылымдарда

Әйгілі әмбебап ғалым Әлкей Марғұланның туғанына 110 жыл (1924-1944) // Жыл он екі ай.- 2014. - №2. – 95 б.

Әкемнің жүріс-тұрысының өзі маған үлгі болатын: [Әлкей Марғұлан] // Заң газеті.- 2016. - 8 шілде. - 8 б.

Әлімбаев М. Тас кітап: [Ә.Марғұлан туралы өлең] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 27 б.

"Әлекеңнің шапағаты тиіп, ғылымда жолым болды": [Ә.Марғұлан туралы ф.ғ.д., профессор Қаржаубай Сартқожаұлымен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). – 38 б.

Әлкей Марғұлан қазақ ғылымында қандай із қалдырды?: [Ғалым туралы сауалнама] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 29 - 33 б.

Әлкей Марғұлан туралы естеліктер // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 13 - 15 б.

"Әлкей Марғұлан ұстазбен кездесіп, қолынан сүйе алмағаным үшін қатты қапаландым": [Ә.Марғұлан жайлы түрік ғалымы Т.Байқарамен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 49 б.

Әлкей Марғұланның өмірі мен қызметінің тарихи тізбесі // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 5 - 9 б.

"Бәрі маған қарсы шыққанда, жақтап сөйлеген жалғыз адам Әлкей Хақанұлы болатын": [Ә.Марғұлан туралы ғалым-антрополог О.Смағұловпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 20 б.

"Ғылым шыңына көтерілген шағында да бірде-бір кітабының тұсаукесері өткізілмеді" // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 26 - 27 б.

"Досы Мағжанның қайғылы қазасы Әлкейді жүйке аурулары емханасына түсірген": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы Мұхтар Қожамен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 45 - 46 б.

Еңбекпен өткен өмір // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 5 - 9 б.

Есали А. Ұлттық ғылымның алыбы (Әлкей Марғұланның Алматыда ескерткі ші ашылды) // Егемен Қазақстан. - 2008. - 18 қаңтар. – 10 б.

Жолдасбеков М. Асылдарым: Эссе // Егемен Қазақстан. - 2011. - 6 қаңтар. - 3б.

Исина Б. Баянауылдан шыққан тұңғыш: (Әдебиеттанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұлан жайлы) // Сарыарқа самалы. - 2014. - 31 шілде. - 16 б.

Келдібекова А.Б. Ел рухын оятқан ғұлама: [ғалым, археолог, тарихшы, этнограф, филология ғылымдарының докторы А.Х.Марғұланның (1904-1985) өмірден өткеніне 25 жыл болды] // Шаһар.- 2010.- 4 ақпан. - 13б.

Келдібекова А. Ұлы ғұлама Марғұлан // Ертіс дидары.- 2009.- 24 маусым.- 2б.

Көмеков Б. Ерен тұлға // Парасат. – 2004 - № 11. – 5 - 9б.

"Көп білеміз - көп сөйлейміз" деген еді": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы Уахит Шәлекеновпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 21 б.

Көпеев А. Мәшһүр Жүсіп және Әлкей Марғұлан // Найзатас. - 2014. - №4. - 185 - 193 б.

"Қайтыс боларында Шоқанның жанына жатпақ оймен "Мені Алтын емелге жерлеңдер" деген еді": [Филология ғылымының докторы, академик Ә.Марғұлан туралы Серік Негимовпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 34 - 35 б.

Қайырбеков Ғ. Академик Әлкей Марғұлан: [өлең] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 25 б.

Қойгелдиев М. Тылсым әлем: [Ә.Х.Марғұланның мерейтойы жайлы] // Парасат. - 2004 - №11. – 5 б.

"Қолына жара шыққан кезде ескі қағаздарды қолғап киіп отырып қарады": [академик Ә.Марғұланның қызы Дәнел Марғұланмен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 10 - 12 б.

Майталман Марғұланды қазаққа да, әлемге де таныту керек": [Зерттеуші-ғалым, т.ғ.к. Марван Арынқызы Хамитовамен сұхбат] // Сарыарқа самалы. - 2013. - 12 желтоқсан. - 25 б.

Марғұлан Д. Арманы көп еді... // Парасат. – 2004 - №11. - 2 – 4 б.

"Марғұлан жайлы хроникалық деректерді жинастырып, "Тамаша адамдар өмірінен" сериясындай дүние жасау керек-ақ": [академик Ә.Марғұлан туралы т.ғ.д. Зейнолла Самашевпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 24 - 25 б.

"Мен Әлекеңді ғалым академиктен де жоғары халық академигі деп білемін": [Филология ғылымының докторы, академик Ә. Марғұлан туралы ғалым-археолог Б.Нұрмұханбетовпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013.- №1 (қаңтар). - 22 б.

Молдайыпқызы Р. Әлкей Марғұланның өмірі мен қызметінің тарихи тізбесі: (хронологиясы) // Аңыз адам. - 2013.- №1(қаңтар). - 5 - 9 б.

Мұзафар Б. Ғұлама // Сарыарқа самалы. - 2014. - 15 мамыр. - 17 б.

Мұсатайұлы А. Әлкей Марғұланның айтқандары // Найзатас. - 2013. - №4. - 196 – 199 б.

"Мұхтар Әуезов жас Әлкейді Шыңғыстауға ертіп апарып Абай ауылымен таныстырған": [академик Ә.Марғұлан туралы т.ғ.к. Марван Хамитовамен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013. - №1 (қаңтар). - 39 - 41 б.

"Он екі жасында "Павлодарға оқуға барамыз" деп атпен ауылдан қашып кетіпті: [Ә.Марғұлан туралы Ахат Жақсыбаевпен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013. - №1 (қаңтар). - 48 б.

"Орталықтың мақсаты - Әлкей Марғұлан салған сара жолды жалғастыру": [академик Ә.Марғұлан туралы т.ғ.к., археолог, өлкетанушы Виктор Мерцпен сұхбат] // Аңыз адам. - 2013. - №1 (қаңтар). - 50 б.

Рақышқызы З. Әлкей (Марғұлан) ағамен болған төрт күн // Сарыарқа самалы. - 2004. -10 қаңтар. - 4б.

Садыр Б. Әлкей // Егемен Қазақстан. - 2014. - 3 маусым. - 8 б.

Сартқожаұлы Қ. Марғұланмен (Әлкей) Моңғолиядағы кездесу // Егемен Қазақстан. - 2004. – 25 ақпан. – 5 б.

"Сендердің еріндерің ұлт үшін кеберсіп жүр, шөлдерің әлі-ақ қанады" деген еді": [Ә.Марғұлан туралы т.ғ.д., археолог Сәйден Жолдасбайұлымен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 23 б.

Тебегенов Т. Әлкей Марғұлан- қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші // Қазақстан мұғалімі. - 2004. - 17 қыркүйек. - 10б.

Теміртасқызы Л. Мұражай - тарих қоймасы: [Г.Потанин атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейінде Ә. Марғұланның домбырасы мен Ш. Аймановтың жеке заттары қойылған] // Ардагер-Ветеран. - 2019. - 24 қаңтар. - 5 б.

Тоқтағазы Е. Абай және Әлкей Марғұлан // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2011. - № 5. - 66 - 73 б.

Тұнжырлармен тілдескен ғұлама: [Академик Әлкей Марғұланның шәкірті, тарих ғылымының кандидаты, доцент Самат Өтениязовпен сұхбат] // Ана тілі. - 2004. - 5 ақпан. - 6 -7 б.

Хамитов М. Академик Әлкей Марғұлан және алаш қайраткерлері // Найзатас.- 2014. - №4. - 170 - 184 б.

Хамитова М. Академик Әлкей Марғұлан және алаш қайраткерлері // Найзатас.- 2014. - №4. - 170 - 184 б.

Хамитова М.А. Материалды емес мәдени мұраны зертте мәселелері: [Академик Ә.Х. Марғұланның зерттеулері негізінде] // әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. - 2015. - №1. - 212 - 219 б.

Шапиян М. Әлкей Марғұлан туралы естеліктер // Аңыз адам. - 2013.- №1(қаңтар). - 13 - 15 б.

"Шоқан мен Әлкей бірінсіз-бірін қарастыруға болмайтын егіз ұғымға айналды": [Ә.Марғұлан туралы ғалым Мырзатай Жолдасбековпен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 16 - 17 б.

"Экспедициялардың нәтижелі болуына Марғұланның адамдармен сөйлесе білуі игі әсерін тигізген": [Ә.Марғұлан туралы т.ғ.д. Карл Байпақовпен сұхбат] // Аңыз адам.- 2013.- №1 (қаңтар). - 19 б.