ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ АЛЫБЫ

ҒАЛЫМ – АРХЕОЛОГ, ТАРИХШЫ, ЭТНОГРАФ, ӘДЕБИЕТТАНУШЫ,

ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ Ә.Х. МАРҒҰЛАННЫҢ 115 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН

ӘЛКЕЙ ХАҚАНҰЛЫ МАРҒҰЛАН

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛ


Құрастырушылардан

С.Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың Ақпараттық және библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі, қазақ ғылымында, тарихында айтарлықтай із қалдырған бір туар дара тұлға, Баянауыл тумасы, ғалым-археолог, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы Ә.Х.Марғұланның 115 жылдығына арналған (1904-1985), «Ұлттық ғылымының алыбы» атты екі тілде жасалған мультимедиялық құралын ұсынады.

Сондай-ақ оқырмандар үшін, Ә. Марғұланның 110 жылдығына арналаған «Ұлы ғұлама Марғұлан» мультимедиялық құралын (sandiksha.pavlodarlibrary.kz/margulan) және «Павлодар облысының ғалымдары» атты цифрлық энциклопедиясын ұсынамыз (galym.pavlodarlibrary.kz).

***

Сонымен қатар, керекті ақпаратты іздестіруде облыстық кітапхана қоры – баспа және электронды ресурстарды, цифрлық кітапхананы пайдалануға болады. Тарихи оқиғалар мен жеке тұлғалар туралы мәліметтерді анықтап, іздеcтіруде «Қазақстан» Ұлттық энциклопедиясы», «Қазақ өнері» энциклопедиясы», «Қазақстан жазушылары: анықтамалық», «Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр». Анықтамалық», «Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопедия», облыстық мерзімді басылымдар: «Сарыарқа самалы», «Ертіс дидары» және т.б. басылымдар пайдаланылды.

Бұл мультимедиялық – библиографиялық құрал мәдениет, ағарту, ғылыми, тарихи қызмет саласындағы мамандарға, мұғалімдерге, студенттерге, ғылыми, бұқаралық-ақпарат қызметкерлеріне және өлкетану әдебиеттермен танысқысы келетін барша оқырман қауымға арналған.

Құрастырушылар: С. Жангазинова., А. Кочеткова.

Дизайн және өндеу: П. Ельников

Шығаруға жауапты: М. Исакаева