СҰЛТАН, ЭТНОГРАФ, АҒАРТУШЫ

Мұса Шормановтың 200-жылдығына

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛ


ӘДЕБИЕТТЕР

Мұса Шормановтың еңбектері

Шорманов Мұса – Павлодар, 2003. – 196 б.
Мұса Шормановтың А. В. Потанинаға жазған хаты // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 223 б.

Мұса Шорманов туралы кітаптар

Мұса Шорманов // Қазақ Совет энциклопедиясы / Бас. ред. М. Қ. Қаратаев. – Алматы, 1978. – 270 б.
Мұса Шорманов // Боздағым (қазақтың жоқтау жырлары) / Құраст. Т.Арынов. – Алматы, 1990. – 304
Баянауыл сыртқы округі [Мұса Шорманов...] // Павлодар өңірінің тарихы туралы очерктер. Бірінші бөлім. Көне дәуірден ХХ ғасырға дейін / авт. Т. Еңсебаев. – Павлодар, 2001. – 162 – 181 б.
Туған жерде туың тік... [Мұса Шорманов...] // Баянаула. – Астана, 2001. – 28 – 39 б.
1867 – 1868 жылдардағы реформаны жүргізудің әскери-саяси себептері және оған дайындық: [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том / Бас. ред. М. Қ. Қозыбаев. – Алматы, 2002. – 414 – 418 б.
Ғылыми мекемелер мен қоғамдардың қызметі: [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том / Бас. ред. М. Қ. Қозыбаев. – Алматы, 2002. – 684 – 698 б.
ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы саяси өмірдің жандануы: [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том / Бас. ред. М. Қ. Қозыбаев. – Алматы, 2002. – 608 – 623 б.
Қазақстанның дәстүрлі аграрлық құрылымы. Кеңестік әлеуметтік-экономикалық жаңа үрдістер және шаруа мәселесі: [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 4 том / Бас. ред. С. Ф. Мәжитов. – Алматы, 2002. – 205 – 218 б.
Қазақстан тарихнамасы (XVIII – XX ғасырдың бас кезі): [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том / Бас. ред. М. Қ. Қозыбаев. – Алматы, 2002. – 10 - 48 б.
Өлкетану және ғылыми зерттеу ұйымдарының қызметі. Баспасөз: [М.Шорманов] // Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том / Бас. ред. М. Қ. Қозыбаев. – Алматы, 2002. – 558 – 566 б.
Насенов Б. Абыралы – Сарыарқаның кіндігі. – Новосибирск, 2002. – 569 б.
Шорманов Мұса // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / Бас. ред. Б. Аяған. – Алматы, 2007. – 537 б.
Қазақстан – саяси айдауда – ғылар өлкесі // Көркемсуретті Қазақстан тарихы. 3 том. Қазақстан ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші жартысына дейін / Құр.-авт. О. К. Жанайдаров. – Алматы, 2007. – 53 – 61 б.
Қазақтың алғашқы газеттері мен кітаптары // Көркемсуретті Қазақстан тарихы. 3 том. Қазақстан ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші жартысына дейін / Құр.-авт. О. К. Жанайдаров. – Алматы, 2007. – 81 – 87 б.
Бейсенбайұлы Ж. Шоқан. – Алматы: «Қазақстан», 2009. – 608 б.
Екінші хат // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 132 – 133 б.
К. К. Гутковскийге // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 150 – 151 б.
Шыңғыстың Шоқанға жазған хаты. Бірінші хат // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 194 – 197 б.
Шыңғыстың Шоқанға жазған хаты. Екінші хат // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 197 б.
Г. Н. Потаниннің Г. Е. Қатанаевқа жазған хаты // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 219 – 220 б.
Сәдуақас Шормановтың Г. Н. Потанинге жазған бірінші хаты // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 224 – 225 б.
А. К. Гейнс. 1865 ж. Күнделіктен // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 248 – 268 б.
Г. Н. Потанин. Соңғы қырғыз ханзадасының киіз үйінде // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 306 – 327 б.
Г. Н. Потанин. Ш. Уәлиханов туралы өмірбаяндық мәліметтер // Шоқан Уәлиханов. Көп томдық шығармалар жинағы. 5 том / Жауап. ред. Б. Е. Көмеков. – Алматы, 2010. – 340 – 363 б.
Етекбай би мен Шорманның Мұсасының сөзі // Бабалар сөзі: жүзтомдық 97 том. Ауызекі әңгімелер. / Жауапты ред. Т. Әлбеков. – Астана, 2013. – 158 – 160 б.
Мұса мырза мен Саққұлақ би // Бабалар сөзі: жүзтомдық. 97 том. Ауызекі әңгімелер. / Жауапты ред. Т. Әлбеков. – Астана, 2013. – 189 – 190 б.
Шорманов Мұса // Ертістің Павлодар өңірі. Энциклопедия / Бас. ред. Б.Ө.Жақып. – Алматы, 2013. – 741 б.

Мұса Шорманов туралы мақалалар

Көпеев Мәшһүр Жүсіп. Мұса Шорманов: жоқтау // Сарыарқа самалы. – 2001. – 28 тамыз. – 5 б.
Исабай Қ. Мұса Шорман (1819 – 1884): [Жерімізді қорғаған, елімізді есейткен батыр, билеріміздің бірі – Мұса Шорман туралы бірер сөз]
// Сарыарқа самалы. – 2002. – 24 қазан. – 18 б.
Исабай Қ. Шорман-бала би: [Жерімізді қорғаған, елімізді есейткен батыр, билеріміздің бірі] // Сарыарқа самалы. – 2002. – 8 қараша. – 15 б.
Арын Е. Халқына қамқор болған Мұса мырза: [Өз жерлестерінің білімді, өнерлі болуына орасан зор еңбек сіңірген дара тұлға, Баянауыл жерінің аға сұлтаны, қоғам қайраткер Мұса Шорманұлы туралы] // Сарыарқа самалы. – 2002. - 3 желтоқсан. – 5 б.
Нухұлы А. Асыл мұрасын асқақтатқан бабалар: [Кереку жерінен шыққан ұлы адамдар жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2005. - 14 шілде. - 4 - 5б.
Рахимов Е.К. Мұса мырза есімі ел есінде: (Тұлға бейнесін халық ауызында сақталған деректер бойынша сипаттау): [Мұса Шорманов туралы] // Өлкетану - краеведение. - 2006. - №1. – 67 – 77 б.
Бәделхан А. Ұмыт қалған тұлға // Баянаула баурайы.- 2006.- 13 қазан. - 2 б.
Нұхұлы А. Ағартушы тұлғалар: [Павлодар өңірінен шыққан атақты тұлғалар жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2007. - 7 маусым. - 9б.
Ғалым М. «Бес төре» күйі кімдерге арналған? // Қазақ әдебиеті.- 2007. - 6 - 12 шілде. - 7б.
Жақсыбаев С. Мұса Шорманов: [Мұса Шорманов туралы] // Сарыарқа самалы. - 2008.- 4 наурыз. - 4 - 5 б.
Жақсыбаев С. Мұса Шорманов: (Мұса Шормановтың туғанына 190 жыл толу қарсаңында) // Баянтау.- 2008.- №24. - 2 б.
Келдібекова А. «Алтын киімді адамды» тауып, зерттеген көрнекті ғалым // Сарыарқа самалы. - 2009. - 28 шілде. - 5б.
Төлебаев Ж. Мұса Шорманның тәрбиесі // Сарыарқа самалы. - 2013. – 19 қыркүйек. – 19 б.
Баян өңіріндегі қос салтанат: (Академик Қаныш Сәтбаевтің мұражайының қайта жаңғырылуы және Мұса мырза атындағы ең көне мешіт күрделі жөндеуден өтті) // Шаһар.- 2013.- 27 қыркүйек. - 3 б.
Әдігенқызы С. Мұса Шорманұлы, Баянауыл сыртқы округінің сұлтаны, би, шешен // Жұлдыздар отбасы. – 2014. - №16. – 35 – 41 б.
Қожанов О. Белгітас орнатылды: (Аға сұлтан Мұса Шормановқа белгітас орнатылды) // Сарыарқа самалы. - 2015. - 6 қазан. - 3 б.
Шәріпов М-Қ. Аға сұлтан Мұса Шорманов // Сарыарқа самалы.- 2016. - 24 қараша. - 22 б.
Әділханұлы А. Орта жүздің шамшырағы [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 24 – 34 б.
Жақсыбаев С. Тағасы тасқа таймай өткен тұлпар [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 14 – 23 б.
Жәмінұлы Н. Ақкелін атауы туралы аңыз // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 35 – 38 б.
Көпейұлы М. Ж. Мұса Шорманұлын жоқтау // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 50 – 58 б.
Құрманов А. Мұса мырза жайлы бірер дерек [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 80 – 81 б.
Нұхұлы А. Баянның бәйтерегі Мұса мырза [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 5 – 13 б.
Саққұлақұлы Е. Кенесары хан мен Мұса Шорманұлы // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 82 – 90 б.
Сахаба Т. «Шоқтығы биік Мұса» // Сарыарқа самалы. – 2018. – 1 наурыз. – 20 б.