СҰЛТАН, ЭТНОГРАФ, АҒАРТУШЫ

Мұса Шормановтың 200-жылдығына

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛ


ВИРТУАЛДЫ КӨРМЕ

Мұса Шормановтың еңбектері


Хаттар


Жоқтау


Кітаптар


МақалаларМұса Шормановтың еңбектері


Шорманов М. Казахские народные обычаи. – Алматы, 2005. – 126 б.

«Қазақ этнографиясының кітапханасы» басылымының бұл (4 том) томына қазақтың белгілі этнографы Мұса Шорманұлының қазақ халқының салт-дәстүрлері мен өмір-тіршілігін суреттейтін шығармалары енді. Сонымен қатар кітапта М.Шорманұлының азаматтық және ғалымдық тұлғасын аша түсетін хаттар мен ауыз әдебиеті үлгілері де бар.

 

Download

 

Шорманов Мұса. – Павлодар, 2003. – 196 б.

Кітапта Мұса Шорманұлының ғылыми мақалалары, басқа ғалым-жазушылармен алысқан хаттары, сонымен қатар Мәшһүр Жүсіптің «Мұсаны жоқтау», «Мұса Шорманұлының асы» атты еңбектері қамтылған.

 

Download

 Хаттар


Мұса Шормановтың А.В. Потанинге жазған хаты

Download

Мұса Шормановтың Г.Н. Потанинге жазған хаты

Download


Жоқтау


Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Мұса Шорманұлын жоқтау

Download


Кітаптар


Захаренко А.Л., Косаяков Б.К., Мерц В.К. История Павлодарского Прииртышья. Учебное пособие. – Павлодар, 2003. – 133 б.

Бұл кітапта зерттеулер мен архив материалдары, археологиялық қазба жұмыстары қорытындысы бойынша, әр түрлі жарияланған тарихи мәліметтер қайнар көздері негізінде Павлодар өңірінің ежелгі заманнан бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихи кезеңдері көрсетілген. Өңірдің қалыптасуы мен дамуы және жеке тарихи тұлғалар, оладың ролі жайлы айтылған. Оның ішінде – Мұса Шорманов туралы мәліметтер де берілген.

 

 

Джаксыбаев С.И. Записки краеведа. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 240 б.

Кітапта көрнекті ақын Бұқар жырау мен Баянауыл округінің аға сұлтаны, этнограф Мұса Шормановтың шгығармашылығы мен өмірбаяны жайлы айтылған. Сонымен қатар, Қалқаман және Ямышева көлдерінің этимологиясы ашылған. Очерктер көбінесе архив негізінде құрастырылған.

 

 

Мұса Шорманов // Боздағым (қазақтың жоқтау жырлары) / Құраст. Т.Арынов. – Алматы, 1990. – 304 б.

 

 

Бабалар сөзі: Жүзтомдық. 97 том. Ауызекі әңгімелер./ Жауапты ред. Т. Әлбеков. – Астана, 2013. - 440 б.

 

 

Муса Шорманов – общественный, государственный и исследователь традиционной культуры казахов.

Тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.02, кандидат исторических наук Рахимов, Ернур Кендибаевич. – Павлодар, 2007

http://www.dissercat.com/content/musa-shormanov-obshchestvennyi-gosudarstvennyi-deyatel-i-issledovatel-traditsionnoi-kultury-#ixzz5ERDZ3iMm

 

 

Ақбеттау. – 2018. - №1 (наурыз). – 110 б.

Жұрналдың бұл саны қоғам және мемлекеттік қайраткері, ағартушы, этнограф, Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны болған Мұса Шорманұлының 200 жылдығына арналады.

 

 Мақалалар


Әділханұлы А. Орта жүздің шамшырағы [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 24 – 34 б.

Download

Бәделхан А. Ұмыт қалған тұлға // Баянаула баурайы.- 2006.- 13 қазан. - 2 б.

Download

Жақсыбаев С. Тағасы тасқа таймай өткен тұлпар [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 14 – 23 б.

Download

Жәмінұлы Н. Ақкелін атауы туралы аңыз // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 35 – 38 б.

Download

Көпейұлы М. Ж. Мұса Шорманұлын жоқтау // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 50 – 58 б.

Download

Қожанов О. Белгітас орнатылды: (Аға сұлтан Мұса Шормановқа белгітас орнатылды) // Сарыарқа самалы. - 2015. - 6 қазан. - 3 б.

Download

Құрманов А. Мұса мырза жайлы бірер дерек [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 80 – 81 б.

Download

Нұхұлы А. Баянның бәйтерегі Мұса мырза [Мұса Шорманов жайлы] // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 5 – 13 б.

Download

Рахимов Е.К. Мұса мырза есімі ел есінде: (Тұлға бейнесін халық ауызында сақталған деректер бойынша сипаттау): [Мұса Шорманов туралы] // Өлкетану - краеведение. - 2006. - №1. – 67 – 77 б.

Download

Саққұлақұлы Е. Кенесары хан мен Мұса Шорманұлы // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 82 – 90 б.

Download

Сахаба Т. «Шоқтығы биік Мұса» // Сарыарқа самалы. – 2018. – 1 наурыз. – 20б.

Download

Байбосын С. Ақшаның ақтаңгері Ер Бақтыбай // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 59 – 61 б.

Download

Біләлов Б. Шорман ұрпақтары // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 39 – 49 б.

Download

Дінмұхамедұлы Б. Мұса өте алғыр, зерек болып өсіпті // Жұлдыздар отбасы – 2014. - №16. – 36 б.

Download

Етекбай би мен Шорманның Мұсасының сөзі // Бабалар сөзі: Жүзтомдық. – Астана, 2013. – 158 – 160 б.

Download

Мұса Шорманов // Боздағым (қазақтың жоқтау жырлары) / Құраст. Т.Арынов. – Алматы, 1990. – 304 б.

Download

Нухұлы А. Мұса Шорманұлы – өз өлкесінің түп қазығы, діңгегі болған адам // Жұлдыздар отбасы. - 2014. - №16. – 38 - 41 б.

Download

Рахимов Е. Жүсіп Көпеевтің «Мәшһүр» атауына Мұса себепкер болған // Жұлдыздар отбасы. - 2014. - №16. – 37 - 38 б.

Download

Саққұлақ шешен мен Сәдуақас // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 108 – 109 б.

Download

Шорман мен Ақтайлақ би // Ақбеттау. – 2018. – №1. – наурыз. – 105 б.

Download